Sisäisten tietoturvauhkien ennaltaehkäiseminen

Merkittävin määrä tietoturvauhkista aiheutuu organisaation sisältä päin. Esittelemme tässä kaksi ehkä ajankohtaisinta kyberturvallisuuteen liittyvää ratkaisua, jotka keskittyvät ensisijaisesti sisäisten uhkien hallintaan: CyberArk – hallintatilien hallintaratkaisu (PAM), sekä Netwrix – arkaluontoisen tiedon automaattinen tunnistaminen ja sen luokittelu eri tietolähteistä.

Väärinkäytöksien havaitseminen ja torjuminen.

Tiesitkö, että merkittävin määrä tietoturvauhkista kohdistuu niin sanottuihin hallintaoikeuksilla varustettuihin tileihin (Privileged Account), joita käsittelevät ja luovat tyypillisesesti mm. järjestelmäasiantuntijat sekä myös liiallisin valtuutuksin toimivat sovellukset?

Suojaudu hallitsemalla hallintatilit

Hallintatilejä, jotka ovat erityisen alttiita tietoturvariskeille, voi tutkimusten mukaan olla jopa nelinkertainen määrä organisaation henkilökuntaan verrattuna. Yli kolmasosa tietomurtojen taustasyistä liittyy puolestaan hallintakäyttäjien huolimattomuuteen.

Hallintakäyttäjän tunnukset ovat oikeuksiltaan laajimmat ja usein heikosti hallitut. CyberArk eristää ja hallitsee hallintayhteydet, tunnukset ja varmenteet keskitetyllä säännöstöllä ja turvallisella holvilla.

CyberArk (NASDAQ: CYBR) on maailman johtava sisäiseen tietoturvaan keskittynyt yhtiö, jonka ratkaisuihin luottaa myös suomalaisia pörssilistattuja yrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita.

Lisätietoja

Sensitiivisen tiedon tunnistaminen ja luokittelu.

Onko organisaatiossanne liiketoimintakriittistä tai säädösteltyä tietoa – esimerkiksi henkilötunnuksia tai muuta strategisesti tärkeää tietoa? Tiedättekö missä kaikkialla tätä tietoa on, kenellä siihen on pääsy, tai kuka sitä on käyttänyt ja milloin?

Mikä on Netwrix?

Netwrix on johtava arkaluontoisen tiedon tunnistamiseen ja sen luokitteluun keskittynyt ratkaisu, joka integroituu yleisimmin käytössä oleviin tietovarastoihin niin paikallisesti kuin pilvessä.

Netwrixin tekoälyyn perustuva tekniikka monitoroi tietovarastojen käyttöä ja poikkeamia, sekä kykenee löytämään sensitiivisen tiedon – esim. suomalaiset henkilötunnukset tai liiketoiminnan kannalta kriittiset avainsanat.

Netwrix tarjoaa ajantasaisen keinon varmistua turvamääräysten noudattamisesta. Nopea koekäyttö on jo itsessään osoittautunut asiakkaille arvokkaaksi. Suomessa asiakaskuntaan lukeutuu sekä yksityinen että julkinen sektori.

Lisätietoja

Suora yhteys asiantuntijoihin

Nordicmind toimii ratkaisujen lisäarvotukkurina ja asiantuntijaorganisaationa. Ota yhteyttä suoraan tuotteista vastaaviin asiantuntijoihimme alla olevalla lomakkeella.

Nimi (*)

Organisaatio (*)

Titteli / Rooli

Email (*)

Puhelin

Haluan lisätietoja liittyen:
CyberArkNetwrix

Aihe tarkemmin:
TuotetietojaHinnoittelutietoaPOCDemoAsiantuntijapalvelutMuuta

Viesti