Olemme saaneet olla mukana rakentamassa tyytyväistä asiakassuhdetta yhdessä Tietokeskuksen ja Huawein kanssa, ja iloksemme voimme nyt esitellä, miksi 2M-IT valitsi Huawein tietoliikenneratkaisut.


Luotettava verkkoteknologia turvaa terveydenhuollon palvelut

2M-IT valitsi Huawein luotettavan runkoverkkoteknologian takaamaan suomalaisen terveydenhuollon kriittisten sovellusten jatkuvuuden.

2M-IT on Suomen suurin julkisomisteinen terveydenhuollon ict-palvelutoimittaja. Se tuottaa palveluja omistajilleen eli 14 sairaanhoitopiirin alueella Hangosta Utsjoelle.

— Asiantuntijamme tuottavat asiakasomistajillemme luotettavasti ja kustannustehokkaasti palveluja, joiden avulla he ylläpitävät korkeatasoista terveydenhuoltoa suomalaisille, 2M-IT:n tietotekniikkapalvelujen liiketoimintajohtaja Olli Toivonen sanoo.

Kokeneet asiantuntijat

2M-IT:n taustalla on maaliskuussa 2018 yhdistyneet jo pitkään alalla toimineet terveydenhuollon informaatio- ja tietotekniikkapalvelutoimittajat Medi-IT ja Medbit. Yrityksen palveluksessa on 500 tietotekniikan ja terveydenhuollon kokenutta asiantuntijaa.

— Tietotekniikan mahdollisuuksien sovittaminen terveydenhuollon järjestelmiin vaatii vahvaa terveydenhuollon prosessien ja toiminnan ymmärrystä, Toivonen sanoo.

2M-IT:n palvelut koostuvat 10 konesalissa sekä yli 300 sairaanhoidon yksikössä olevista sovelluksista. Terveydenhuollon tietojärjestelmiltä vaaditaan korkeimman luokan vikasietoisuutta. Siksi järjestelmien toimintavarmuuteen on kiinnitetty kaikilla laitetasoilla erityistä huomiota.

Terveydenhuollon asiakkaat asettavat kovia vaatimuksia myös konesalien sijainnille.

– Sovellukset ovat hyvin latenssiherkkiä eli viivettä ei saa juuri olla. Siksi konesalien sijainnilla on oleellinen vaikutus palveluiden toimivuuteen.

Toivosen mukaan 2M-IT on omistaja-asiakkaidensa etuja valvova kumppani. Se valitsee markkinoilta käyttöönsä teknologiat, jotka palvelevat parhaiten asiakkaidensa tarpeita.

Teknologia ja arkkitehtuuri yhtenäisiksi

2M-IT:n tietotekniikkainfrastruktuurin yhtenäistäminen tuli ajankohtaiseksi jo Medbitin aikana pari vuotta sitten. Yrityksen konesaleissa Turussa ja Porissa oli erilaiset arkkitehtuurit ja niissä moninaisia teknologiaratkaisuja.

Toivonen lähti yhdessä konesaliasiantuntijoidensa kanssa kartoittamaan, millä teknologialla yhtenäinen, kustannustehokas, pitkäikäinen ja luotettava konesaliympäristö rakennetaan.

— Yksi tärkeimpiä tavoitteitamme oli se, että pystymme käyttämään asiantuntijoitamme ristiin konesaliympäristöstä toiseen toimipaikasta riippumatta. Tällä tavoin saamme varmistettua mahdollisimman kustannustehokkaat palvelut.

Kaikissa 2M-IT:n konesaleissa on käytännössä kolme salia, joista kaksi muodostavat peiliparin ja kolmas varmentaa. Runkoverkon kaikki komponentit on kahdennettu.

— Runkoverkkomme on terveydenhuollon tietotekniikkamme selkäranka. Suhtaudumme tietoliikenteen luotettavuuteen hyvin vakavasti ja niin, että kaikki varmistukset on tehty tarkasti sekä vikasietoisesti.

Tiukat testit

Huawein verkkolaiteiden valintaan 2M-IT päätyi laajan testauksen perusteella. Autenttista käyttöympäristöä imitoivassa testiympäristössä Huawein laitteet todettiin varmatoimisiksi ja luotettaviksi.

Laitteet otettiin vaihteittain käyttöön niin, että 2M-IT laitteet asennettiin ensin oman henkilökunnan verkkoon. Ne osoittautuivat toiminta- ja huoltovarmoiksi sekä helposti ylläpidettäviksi.

Kun Huawein laitteet havaittiin sopivimmiksi 2M-IT:n verkkoarkkitehtuurin solmukohtiin, yrityksessä päätettiin, että verkon kriittiset komponentit valitaan jatkossakin Huawein tuotevalikoimasta.

Yhtenäinen, helppokäyttöinen ja varmatoiminen verkkoarkkitehtuuri tuo 2M-IT:lle resurssisäästöjä.

— Meillä on selkeä ja helposti monistettava malli, jolla toimimme, kun haluamme jatkossa laajentaa verkkoamme. Tämä on tärkeää verkon ylläpitovaiheessa, jolloin asiantuntijamme voivat toimipaikasta riippumatta ylläpitää verkkoa samalla tavalla.

Jatkuvaa kehitystyötä vahvalla teknologia-alustalla

2M-IT on parin viime vuoden aikana ottanut runkoverkkonsa omaan ylläpitoon. Samalla yrityksen eri toimipisteiden välille on rakennettu Mednet-palveluverkko, jonka välityksellä palvelut tarjotaan ympäri Suomea.

— Huawein laitteisto on Mednet-palveluverkkomme tärkeä elementti, Toivonen tiivistää.

Laitteiden luotettavuudesta kertoo paljon se, ettei kahden vuoden käytön aikana ole ollut yhtään laiterikkoa tai ennakoimatonta ohjelmistopäivitystä, vaikka 2M-IT:llä on käytössä reilut 300 Huawein verkkolaitetta. Laitteiden huolto ja ylläpito eivät vaadi henkilöresursseja, aikaa tai euroja.

Varmatoiminen runkoverkon teknologia varmistaa 2M-IT:n terveydenhuollon asiakkaille tarjoamien palveluiden jatkuvuuden ja häiriöttömän toiminnan.

— Toiminnallemme on aivan keskeistä se, että voimme keskittyä palveluidemme kehittämiseen, eivätkä laitteet saa aiheuttaa meille murheita. Huawein yhtenäinen hallintaympäristö helpottaa laitteiston joustavaa käyttöä, kun tarpeemme muuttuvat.

Kahden vuoden yhteistyö Huawein kanssa on tuottanut 2M-IT:lle täysimääräisesti ne hyödyt, jotka yhteistyön alussa asetettiin.

— Asiantuntijamme ovat modernisoineet ja harmonisoineet hyvin kompleksisen tietoteknisen ympäristömme yhteistyössä Huawein kanssa. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että onnistumme jatkuvasti kehittämään asiakkaillemme huipputason palveluja hyödyntämällä varmatoimista korkean teknologian laitealustaa, Toivonen sanoo.


 

Lisätietoa Huawein tietoliikenne- ja konesaliratkaisuista saat ottamalla yhteyttä: huawei@nordicmind.com